Од печат излезе Наше сонце 20. Весникот може да го добиете во просториите на друштвото. Пријатно читање.