15.3.2014: Otroška folklorijada

Актуелно / Aktualno

MKD "Sv. Ciril in Metod"

Македoнско културно друштво „Св. Кирил и Методиј“ Крањ
претседател: Игор Захариев
адреса: Савска цеста бр.34, 4000 Крањ, Словенија
телефони: +386 (0)40 166 882, +386 (0)40 572 785
година на основање: 1992
сметка: 05100-8010556793
матичен број: 5678099
даночен број: 40048225

 

Успешно завршен проектот Прешерново оро 2013
На 1.12.2013 година, со богата програма беше завршен проектот Прешерново оро 2013! Фотогалеријата од приредбата се наоѓа во делот Актуелно.