15.3.2014: Otroška folklorijada

Актуелно / Aktualno

MKD "Sv. Ciril in Metod"

Македoнско културно друштво „Св. Кирил и Методиј“ Крањ
претседател: Игор Захариев
адреса: Савска цеста бр.34, 4000 Крањ, Словенија
телефони: +386 (0)40 166 882, +386 (0)40 572 785
година на основање: 1992
сметка: 05100-8010556793
матичен број: 5678099
даночен број: 40048225

 

Монографија: 20 години МКД Св. Кирил и Методиј
Од печат излезе монографијата 20 години активно дејствување на МКД Св. Кирил и Методиј-Крањ. Електронската верзија се наоѓа тука.