Vesna Aleksova: Predavanje na temo “Življenje in delo svetih bratov Cirila in Metoda”