VOLITVE 2017 – PISMO PREDSEDNIŠKIM KANDIDATOM

Veza zvez kulturnih društev pripadnikov nekdanje SFRJ v R Sloveniji je poslala pismo vsem kandidatom za predsednico/ka, da se izjasnijo do vprašanja vključevanja v ustavo Republike Slovenije narodnih skupnosti nekdanje skupne države, ki so slovenske državljanke in državljani ter stalno živijo v Sloveniji.

Pismo je bilo naslovljeno tudi TV voditeljicama programa; TV SLO ga. Erika Žnidaršič in POP TV programa ga. Darja Zgonc, ki sta 19. in 20. oktobra vodili vsaka svojo oddajo neposrednih soočenj predsedniških kandidatov, nedar ta tematika ni bila vključena v koncept soočenj.

Ravno tako Zveza zvez ni prejela nikakršnega odgovora od predsedniških kandidatov do izvedbe 1. Kroga predsedniških volitev razen predsednika Boruta Pahorja, ki ga objavljamo v celoti.

»Spoštovani, v nadaljevanju Vam posredujemo odgovor predsednika republike na vaše pismo:

Zahvaljujem  se vam za vaše pismo in vprašanje, ki ste ga zastavili. Naj na začetku poudarim, da cenim naše dosedanje dolgoletno konstruktivno in korektno sodelovanje. O vprašanjih, ki jih v pismu odpirate, smo imeli poglobljen skupen pogovor in prepričan sem, da ga bomo še nadaljevali.

 Za uveljavljanje demokratičnih standardov v Republiki Sloveniji  je zagotovo bistvenega pomena, da se vsi državljani in državljanke v Sloveniji, ne glede na narodnostno pripadnost, počutijo doma in da imajo vse možnosti uveljavljati svoje interese in posebnosti na jezikovnem, kulturnem in narodnostnem področju. V tem smislu moramo doseči dosledno uresničevanje 61. in 62. člena Ustave RS.

Ocenjujem, da je bil s sprejemom Deklaracije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v RS, ki jo je februarja 2011 z ustavno večino sprejel Državni zbor, storjen pomemben korak naprej pri  uresničevanju individualnih pravic omenjenim pripadnikom narodnih skupnosti. Obžalujem, da  po vaši oceni očitno pri delu  Sveta Vlade RS za ta vprašanja ni bilo storjenega več za njihovo uresničevanje.

Razumem vaša  legitimna prizadevanja za konkretnejšo vključitev v pravni red RS. Vendar je spreminjanje ustave dolgotrajen proces,  ki zahteva izjemno preudarno, pretehtano in strokovno utemeljeno ravnanje, predvsem pa politični konsenz med parlamentarnimi strankami. Sam spreminjanju ustave nisem naklonjen, bom pa kot predsednik republike tudi v prihodnje storil vse, kar bo v moji moči, za doslednejše uresničevanje vaših že zapisanih pravic in sprejetih dogovorov ter sklepov na tem področju. Prepričan sem, da bi lahko storili  več v smeri  razširjenih možnosti za  kulturno dejavnost, več  podpore posameznim društvom, dodatnih namenskih sredstev občinam, kjer v večjem številu živijo pripadniki teh narodnih skupnosti, možnostim uvedbe dopolnilnega pouka v materinem jeziku  posamezne narodne skupnosti in možnostim učenja jezikov v okviru izbirnih predmetov.

Sicer pa bodo vrata predsedniške palače  še naprej vedno odprta za morebitne pogovore, na katerih bi lahko argumentirano predstavili svoja razmišljanja.«

 

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi
soj@borutpahor.si