Сојузот на македонски културни друштва во Словенија го издаде првиот број на весникот Македонски збор. Електронската верзија на весникот се наоѓа на веб страната на Сојузот www.zveza-mkd.si.