Почитувани!

И оваа учебна година Министерството за образование и наука на Република Македонија овозможува реализација на настава на македонски јазик за деца кои живеат во Република Словенија. Од оваа учебна година наставата ќе ја држи наставничката Снежана Катарова – Дипломиран професор по одделенсака настава на македонски јазик.

Подолу може да ја превземете нејзината биографија на словенечки и македонски јазик и пријавата за упис.

Biografija

Биографија

Уписница