Елена Пренџова (1985, Скопје) е поетеса и слемерка. Дипломирала на Филолошкиот факултет во Скопје. На книжевната сцена е присутна една деценија, како авторка на шест поетски збирки, од кои четири се наградени со национални награди, и на една коавторска двојазична збирка, во препев на српски. Уредувачка е и на „Антологија на младата македонска авангардна поезија“ (2012) и на панорама на актуелни современи македонски поетеси Ова е моето последно молчење (заедно со Оливера Доцевска, Антолог, 2016). Застапена е во повеќе македонски и странски антологии и препејувана и објавувана на повеќе јазици. Учествувала на многу поетски интернационални фестивали во земјата и во регионот, меѓу кои и повеќекратното учество на Млада Струга при Струшките вечери на поезијата. Во мај 2015 година е стипендирана од Министерството за култура во Албанија, Поетека Албанија и од мрежата Традуки за писателска резиденција во Тирана. Денес е една од уредниците на најстарото книжевно списание „Современост“ и активна членка на ДПМ од 2012 год. Последните неколку години организира слем-натпревари во градовите низ Македонија.

8. Likovna kolonija MKD Sv. Ciril in Metod (28.-30.8.2020, Srakovlje, Kranj)

ZVKDS, OBMOČNA ENOTA KRANJ

Рецитации од Елена Пренџова и нејзината преведувачка Винсент Вилчник
Recitacije Elene Prendžove in njene prevajalke Vinsent Vilčnik

Elena Prendžova izbor pesmi v originalu in prevodu Vinsent Vilčnik >>>

Gostja Prešernovega ora 2020 Elena Prendžova bo  v ponedeljek, 7. 12. 2020, od 15.00 do 16.00 nastopila na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani na zoom povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92462952457?pwd=UHBLM1pmTGRzL2c2alBieWdmcWU0UT09 (Meeting ID: 924 6295 2457; Passcode: 430213). S prof. dr. Namito Subiotto se bosta pogovarjali o makedonski slamovski poeziji (Запознавање со македонската слем-поезија).
Vabljeni!